Skip to content

Przewodnik po Kongresie Różnorodności

Kongres różnorodności

🗺 Dla najlepszego działania platformy Hopin, zachęcamy do korzystania z przeglądarki Chrome.

Pionowe menu z lewej strony: 

  • Wszystkie wystąpienia w oryginalnej wersji językowej odbędą się na Scenie (Stage) 🎤
  • W zakłade Sesje (Sessions) znajduje się tłumaczona wersja Kongresu 🇵🇱&🇬🇧 (przejdź tam gdy chcesz posłuchać innej wersji językowej) 
  • Warsztaty dla zapisanych użytkow_ników/niczek odbędą się w strefie Sesje (Sessions).
  • Strefa Networking służy poznawaniu nowych osób.
  • Expo znajdują się inspiracje i materiały od prelegentów.

Czat (Chat), który znajduje się po prawej stronie to doskonałe miejsce do interakcji oraz Q&A do zadawania pytań Speakerom (gdy to menu jest ukryte, należy wysunąć je ikoną strzałki w prawym górnym rogu). Członkowie naszego zespołu, oznaczeni symbolem 🅱️ jak Better, odpowiedzą tam też na wszystkie techniczne i merytoryczne pytania.

🗺 To ensure the best quality of the Hopin Platform functioning, we recommend using Chrome.

The vertical menu on the left-hand side

  • All the speeches and panels in the original language versions will take place on Stage 🎤
  • In the Sessions tab, you’ll find a translated version of the Congress 🇵🇱&🇬🇧 (go there if you want to listen to another language version). 
  • The Workshops for the registered Attendees will take place in the Sessions tab.
  • The Networking zone is where you can meet new people.
  • The Expo is the place to go for a dose of inspiration.

The Chat on the right-hand side is a great tool to interact with other Attendees and Q&A to ask the Speakers questions. If the Chat menu is hidden, you can open it by clicking on the arrow icon in the upper right corner of the screen. Our Team Members have the 🅱️ symbol (like Better) next to their names to make it easier for you to find them in case you have any questions.