a. strategia rozwoju Muzeum Śląskiego b. strategia komunikacji oferty Muzuem c. wdrożenie strategii - plany rozwojowe działów Muzeum
a. Program Lokalnych Inicjatyw Społecznych - edycja pilotażowa 2017 w Szczytnie b. Program Lokalnych Inicjatyw Społecznych - edycja 2018-2019 - Szczytno, Pionki, Miasteczko Śląskie
a. organizacja pilotażowej edycji konkursu grantowego "WzMOCnij Swoje Otoczenie"
współorganizator Kongresu Różnorodności
a. dialog społeczny oraz zarządzanie relacjami z interesariuszami
a. raport wpływu
a. strategia pozycjonowania i komunikowania marki
a. przygotowania organizacji do zarządzania poprzez cele (MBO)
a. strategia komunikacji obszaru B+R
a. projektowanie partnerstw międzysektorowych
a. organizacja cyklu spotkań edukacyjnych "GO GREEN WITH ANTALIS"
a. doradztwo w zakresie komunikacji innowacji oraz zarządzania mapą interesariuszy
a. Dialog przedinwestycyjny b. Dialog społeczny innego c. Zarządzanie interesariuszami d. Doradztwo strategiczne e. Komunikacja wewnętrzna f. Zarządzanie zmianą
nestlea. Strategia CSV oraz kierunki rozwoju zaangażowania społecznego b. Zarządzanie interesariuszami c. Raportowanie społeczne d. Badanie trackingowe Brand Engamement Tracking Study
Danonea. Program zaangażowania społecznego b. Badania i doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji CSR
polpharmaa. Program zaangażowania społecznego b. Badania i doradztwo strategiczne – kierunki rozwoju CSR w organizacji c. Komunikacja CSR d. Warsztaty „Diversity Challange”
GRUPA ŻYWIECa. Dialog społeczny b. Komunikacja CSR
ikeaa. Badanie Brand Engagement Tracking Study b. Program zaangażowania społecznego i jego ewaluacja c. Konkurs grantowy
BZWBKa. Komunikacja działań CSR
alpiqa. Badania konsumenckie: codesign produktów i usług b. Branding
unilevera. Badanie wizerunku marki (Social Equity Index) b. Badania i doradztwo strategiczne – kierunki zaangażowania społecznego
biedronkaa. Komunikacja CSR
Kulczyk Foundationa. Warsztaty CSR
TK MAXXa. Badania i doradztwo strategiczne w zakresie kierunków rozwoju CSR b. Program zaangażowania społecznego c. Komunikacja CSR
Henkela. Komunikacja CSR b. Konferencje tematyczne z zakresu CSR
orklaa. Badania konsumenckie: codesign produktów i usług
pearsona. Rebranding b. Komunikacja i doradztwo strategiczne c. Strategia zarządzania interesariuszami
pzua. Komunikacja CSR b. Wspólne sympozjum międzysektorowe w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei
pgniga. Komunikacja CSR b. Raportowanie społeczne
siemensa. Komunikacja CSR
orangea. Komunikacja CSR
pzua. Raportowanie społeczne b. Budowa kultury CSR w organizacji c. Komunikacja wewnętrzna d. Badanie wizerunku marki (Social Equity Index)
luxofta. Wprowadzenie organizacji do procesu raportowania społecznego b. Strategia CSR
polsata. Badania i doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji działań CSR
wsipa. Badania i doradztwo strategiczne b. Zarządzanie zmianą
uja. Badania konsumenckie: codesign innowacyjnych produktów i usług
qumaka. Strategia CSR b. Doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju kierunków CSR
edexela. Branding i komunikacja
eneaa. Komunikacja i branding działań CSR
lotosa. Raport Zintegrowany b. Komunikacja CSR
cupruma. Badania społeczna (opinii mieszkańców) wśród lokalnych społeczności b. Strategia dialogu społecznego
barlineka. Branding i doradztwo strategiczne
kruszwicaa. Insights management b. Badanie trackingowe Brand Engagement Tracking Study
śląskiea. Badania efektywności kampanii reklamowej, niestandardowe metody budowy marki b. Organizacja wyjazdu delegacji woj. śląskiego na EXPO 2010 w Szanghaju oraz organizacja stanowiska Urzędu w polskim pawilonie
WARMIA I MAZURYa. Komunikacja CSR
Poznańa. badanie atrakcyjności produktów kulturalnych pod kątem przyszłych partnerstw,
starogarda. opracowanie strategii promocji i rozwoju turystyki
USPa. Prace kreatywne nad platformą komunikacji dla marki APAP
FUNDUSZ WSPÓŁPRACYa. Branding platformy „Dobry Rynek” b. Ekspertyzy branżowe
Forum ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESUa. Badanie ilościowe „Menedżerowie 500”
aria. Realizacja projektu „Strategiczny CSR – usługi doradcze dla MŚP na Dolnym Śląsku”
kozminskia. Publikacje tematyczne b. Wykłady CSR
restauraa. Branding i komunikacja
pga. Komunikacja wewnętrzna