Paweł Niziński

Paweł Niziński

Partner Goodbrand/CEO BETTER.

Wydawca projektu CR Navigator/ BE.NAVIGATOR, promującego od prawie 9 lat idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Doradca w dziedzinie innowacyjności społecznej i strategicznego zarządzania zrównoważonymi markami, od ponad 20 lat w branży marketingowej. Moderator dialogu społecznego, wykładowca komunikacji marketingowej, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Współautor wielu kampanii marketingowych i społecznych, juror na wielu konkursach reklamowych polskich i międzynarodowych. Socjolog, artysta grafik, designer.

Kinga Sowik

Kinga Sowik

Client Service Director

Doświadczony project manager oraz strateg komunikacji korporacyjnej, brandingowej oraz public affairs. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim z ponad 10-letnim doświadczeniem w komunikacji i CSR. W BETTER wspiera  procesy projektowania zrównoważonych i innowacyjnych marek, oferowanych przez nie rozwiązań oraz zajmuje się ich właściwą komunikacją.

W przerwach na kawę – biurowy informatyk-amator.

Martyna Skibińska

Martyna Skibińska

Insight Director

Konsultantka strategiczna w zakresie zrównoważonych marek i innowacji społecznych, specjalistka od rekonstrukcji wglądów społecznych i konsumenckich, analizowania trendów. 20 lat doświadczenia w marketingu, komunikacji i CSR.

Karolina Błońska

Karolina Błońska

Research Director

Redaktor naczelna BE.NAVIGATOR. W BETTER/Goodbrand od 2008 r. Wcześniej była redaktor prowadzącą magazyn marketingowy „Brief”, pisała też dla „Gazety Wyborczej”. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami budowania strategii CSR i badaniach społecznych oraz marketingowych.

Anna Szlezinger

Project Manager

Absolwentka studiów magisterskich International Economics and Business na Uniwersytecie w Utrechcie. W czasie studiów prowadziła badania z zakresu przedsiębiorczości społecznej i innowacyjności na Indiana University w Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu studiów pracowała w organizacji pozarządowej  w Tanzanii, koordynując projekty dotyczące przedsiębiorczości społecznej, sprawiedliwego handlu i praw kobiet. Ponadto, zdobywała doświadczenie pracując w Amnesty International Australia, a także, również w Australii, w organizacji  Conscious Capitalism zajmując się zrównoważonym rozwojem oraz prawami człowieka w biznesie.

W BETTER wspiera procesy doradcze autorskim desk researchem, zbiera i analizuje dane w ramach raportowania w standardzie GRI a także odpowiada za obsługą komunikacyjną projektów CSR, prowadzi media społecznosciowe.

Agnieszka Fedejko

Project Manager

Od wielu lat realizuje projekty z zakresu działań społecznych na rzecz organizacji pozarządowych i fundacji korporacyjnych. Współpracowała z ministerstwami, samorządami, managerami firm, darczyńcami i organizacjami międzynarodowymi. W Better odpowiada za zarządzanie projektami CSR, w tym koordynuje przebieg konkursów grantowych kierowanych do różnych grup interesariuszy.

Agata Wąsowska

HR expert

Agata posiada prawie 25 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w projektach dotyczących strategii działów personalnych, efektywnego zarządzania ludźmi, przywództwa, mentoringu kadry menedżerskiej, budowania zespołów, motywowania oraz oceny efektywności. Od kilkunastu lat Agata działa jako niezależny konsultant biznesowy, trener i mentor. Wcześniej pełniła funkcję Dyrektora Personalnego w firmach farmaceutycznych, FMCG, produkcyjnych. Podróżnik, narciarz i hodowca psów.

Współpracujemy z:

Maciej Żyhatyński

Maciej Żyhatyński

Change Management and Strategic Expert

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w projektach dotyczących restrukturyzacji, budowania modeli biznesowych, wdrażania zmian, strategii operacyjnych w tym CSR, projektowania systemów motywacyjnych, budowy zespołów oraz oceny efektywności.

dr Marta Karwacka

dr Marta Karwacka

CSR Expert

Socjolog i doktor nauk ekonomicznych, od 10 lat zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), na gruncie akademickim i praktycznym. Autorka i współautorka kilkunastu artykułów oraz indywidualnych i zespołowych badań poświęconych problematyce CSR.

Agata Juzyk

Innovation & Social Dialogue Expert

Manager, lider i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi innowacyjnymi projektami, w budowaniu strategii innowacji oraz w kierowaniu przedsięwzięciami poprawiającymi efektywność przedsiębiorstw, zwłaszcza działów R&D.

Department Manager KGHM Cuprum R&D Centre i Executive Director w dziale Research & Innovation w KGHM Polska Miedź S.A.

Jana Apih

Jana Apih

Strategy Expert

15 lat doświadczenia w marketingu, planowaniu i wdrażaniu strategii. Współpracowała jako project manager dla słoweńskiej Izby Turystycznej i agencji Marethica oraz jako dyrektorka marketingu oraz strategii w agencjach Globtoru oraz Toleranca. Obecnie w GoodPlace zarządza kwestiami związanymi z zrównoważoną turystyką. Certyfikowana audytorka Green Globe.