Skip to content

Kim jesteśmy?

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą doradczą certyfikowaną B Corp z wynikiem w B Impact Assessment sięgającym 119,3/200 punktów! Jesteśmy współzałożycielem ruchu B Corp w Polsce a przez lata 2019 – 2024 pełniliśmy rolę polskiego Country Partnera B Lab EU. Jak dla każdego B Corpa naszą wizją jest gospodarka, która wykorzystuje siłę biznesu do czynienia dobra. Możemy to osiągnąć, bazując na nowym modelu organizacji, B Corporation, którego misją jest tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy, a nie tylko akcjonariuszy. Dołączając do ruchu certyfikowanych B Corpów i przewodząc tej nowej, wschodzącej gospodarce, wierzymy, że musimy uosabiać zmiany, których oczekujemy w świecie. Biznes powinien być prowadzony tak, aby ludzie i środowisko mieli znaczenie. Produkty, usługi, działania i zyski nie powinny szkodzić, a powinny przynosić korzyści dla ogółu. Aby było to możliwe, nasze działania muszą być oparte na zrozumieniu, że jesteśmy od siebie wzajemnie zależni i ponosimy odpowiedzialność nie tylko za siebie nawzajem, ale też za przyszłe pokolenia.

Ruch B CORP

CZYM JEST B CORP?

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie ponad 8500 B Corpów, które pochodzą z 98 państw i reprezentują 162 różnych branż.

JAK NARODZIŁ SIĘ RUCH B CORP W POLSCE?

W 2018 roku, pierwszy polski B Corp podpisał Deklarację Współzależności, dokument przyłączenia się do ruchu, a już w następnym roku jego sygnatariuszem zostały kolejne! 

B Corpy miały też od 2019 r. swoją polską “ambasadę” – B Corp Market Explorerów:  Pawła Nizińskiego, CEO firmy GOODBRAND/Better (Country Partner PL), oraz Wojciecha Bagińskiego Impactiv.law, (B Lab Global Board of Directors). Począwszy od spotkania Przyjaciół Ruchu B Corp w 2019 roku z udziałem Katie Hill, B Lab EU Executive Director oraz Marcello Palazziego, jednego z założycieli Ruchu w Europie, środowisko B Corp o firm wspierających rośnie, spotyka się na organizowanych przez BETTER wydarzeniach i corocznych Warsaw B Corp Summit. Wymiana inspiracji i doświadczeń, współpraca liderów i liderek, łączenie się w nowe łańcuchy wartości i ściganie się o to kto będzie najlepszą firmą DLA świata, to cechy szczególne tej niezwykłej społeczności. Zapraszamy do śledzenia informacji i inspiracji na stronach B Lab EU

A także na profilu BETTER na LinkedIn