Skip to content

Reprezentujemy ruch B Corp w Polsce.

B CORPORATION

CZYM JEST B CORP?

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie ponad cztery tysiące B Corpów, które pochodzą z 74 państw i reprezentują 150 różnych branż. 

JAK WYGLĄDA RUCH B CORP
W POLSCE?

W 2018 roku, pierwszy polski B Corp podpisał Deklarację Współzależności, dokument przyłączenia się do ruchu, ale już w następnym roku jego sygnatariuszem zostały kolejne! B Corpy mają też od 2019 r. swoją polską “ambasadę” – B Corp Market Explorerów:  Pawła Nizińskiego, CEO firmy GOODBRAND/Better, oraz Wojciecha Bagińskiego z Bagiński.PRO. Dzisiaj już 7 polskich firm uzyskało certyfikację, a kolejne 100 jest w procesie certyfikacji. A oprócz tego jest dostępne na naszym rynku wiele zagranicznych marek B Corp z różnych sektorów.