Skip to content

Reprezentujemy ruch B Corp w Polsce.

B CORPORATION

CZYM JEST B CORP?

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie ponad 7600 B Corpów, które pochodzą z 93 państw i reprezentują 161 różnych branż.

JAK WYGLĄDA RUCH B CORP
W POLSCE?

W 2018 roku, pierwszy polski B Corp podpisał Deklarację Współzależności, dokument przyłączenia się do ruchu, a już w następnym roku jego sygnatariuszem zostały kolejne! 
 
B Corpy mają też od 2019 r. swoją polską “ambasadę” – B Corp Market Explorerów:  Pawła Nizińskiego, CEO firmy GOODBRAND/Better (Country Partner PL), oraz Wojciecha Bagińskiego Impactiv.law, (B Lab Global Board of Directors). Dzisiaj już 9 polskich firm uzyskało certyfikację, kilkadziesiąt marek B Corpów jest aktywnych na naszym rynku, a kolejne ponad 100 firm jest w procesie certyfikacji.