Let`s
Better

Jak my to rozumiemy?
Paweł Niziński
szkolenia csr

10 lat działalności
na polskim rynku

doradztwo csr

Ponad 190 zrealizowanych projektów

branding csr

Polscy i międzynarodowi klienci
ze wszystkich sektorów gospodarki

Rozwiązania dla marek, biznesu i jego interesariuszy

csr

Fokus na wartości w biznesie, etyczne atrybuty marki, zaangażowanie konsumenta. Strategie zrównoważonego rozwoju.

komunikacja csr

Tworzenie kultury różnorodności, dobrego przywództwa. Efektywne zarządzanie relacjami z interesariuszami

warsztaty csr

Wykorzystanie danych.

Nasze podejście

human centred design

Wierzymy, że projektowanie rozwiązań dla ludzi musi zakładać spotkanie danych z empatią. Ci, dla których projektujemy, są naszym drogowskazem. Dogłębne zrozumienie ich potrzeb i problemów oraz zaangażowanie w prototypowanie pomysłów jest najlepszą drogą do tworzenia innowacji, które zmieniają świat wokół nas. Z ludźmi, dla ludzi i przez ludzi.

Zrozum, zanim zaprojektujesz rozwiązania

midfullness

komunikacja CSR

uważność

resourcefulness

branding CSR

zaradność

thoughfulness

doradztwo CSR

myślenie dla innych

wellness

warsztaty szkolenia CSR

dobrobyt i dobrostan