Portal i magazyn CR Navigator

„CR Navigator” to nasz projekt dzielenia się wiedzą o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialnym biznesie, który uruchomiliśmy w 2008 r. Przez 8 lat wydawaliśmy magazyn w wersji drukowanej, a od 2016 r. publikujemy go w wersji elektronicznej. W ramach projektu „CR Navigator” zrealizowaliśmy też liczne wydarzenia: debaty i konferencje, a wiele innych wydarzeń branżowych obejmujemy naszym patronatem. Za publikowane przez nas artykuły kilkukrotnie otrzymywaliśmy nagrodę „Pióro Odpowiedzialności” przyznawaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej na www.crnavigator.com

Promujemy ruch B Corp w Polsce

„Business as a force for good” – to motto ruchu Benefit Corporation, który swoim zasięgiem objął już ponad 60 krajów i prawie 2800 firm. Zaangażowaliśmy się w promocję ruchu w Polsce, bo wierzymy, że w dzisiejszych czasach certyfikacja B Corp to najlepszy kierunek jaki może obrać biznes, który chce zapewnić sobie długoletnią i stabilną pozycję na rynku. Więcej na www.bcorporation.eu

Kongres Różnorodności

Organizujemy Kongres Różnorodności wspólnie z firmą Henkel Polska od 2014 r. Jego misją od początku było szerokie promowanie idei różnorodności w życiu biznesowym i społecznym oraz pobudzanie międzysektorowej dyskusji w tym obszarze. Kongres stał się inspiracją dla przedstawicieli wielu środowisk do wdrażania rozwiązań z zakresu diversity & inclusion. Począwszy od pierwszej edycji w Kongresie wzięło udział ponad 1000 uczestników. Więcej na www.kongresroznorodnosci.pl

Książka „Marki z przesłaniem”

Książka powstała z okazji dziesięciolecia Better w Polsce. Opublikowaliśmy w niej najciekawsze artykuły ze wszystkich numerów „CR Navigatora” i poprosiliśmy ekspertów branży o komentarz. Książka pokazuje jak ewoluowało myślenie o odpowiedzialnym biznesie na przestrzeni ostatnich lat. Teskt otwierający publikację autorstwa Pawła Nizińskiego w wersji online: http://crnavigator.com/materialy/bazadok/482.pdf